Nám og kennsla

Meginhlutverk náms- og starfsráðgjafa er að vinna með nemendum, forsjáraðilum, kennurum, skólastjórnendum og starfsfólki skólans að málefnum sem styrkja nemendur.

Náms- og starfsráðgjöf miðar að því að nemendur efli og þroski þekkingu á sjálfum sér, svo sem viðhorfum, áhuga, hæfileikum, getu og væntingum.

Náms- og starfsráðgjafi vinnur líka ýmsa teymisvinnu með öðrum í stoðþjónustu skólans, til dæmis umsjónarkennurum, sálfræðingi, hjúkrunarfræðingi og starfsfólki Hraunsins og Hraunkots. Einnig er unnið að ýmsu velferðarstarfi með Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar, Brúarinnar, BUGL og Þroska- og hegðunarstöð varðandi nám, líðan og framtíðaráform nemenda.

Við Víðistaðaskóla starfa 2 náms- og starfsráðgjafar. Skipting verka er aðallega milli skólastiga, þannig að annar fer með málefni yngra stigs en hinn með mið- og unglingastig. Oft skarast þessi skipting og samstarf þannig að flæði verkefna fer eftir álagi hvers tíma.

Verkefni námsráðgjafa

  • Einstaklingsmiðuð ráðgjöf.
  • Ráðgjöf við náms- og starfsval.
  • Hópráðgjöf.
  • Umsjón með tengslakönnunum. 
  • Samvinna við stoðþjónustu skólans, þverfagleg teymisvinna og seta í ýmsum ráðum skólans, til dæmis nemendaverndarráði, eineltis- og forvarnarteymi, Brúnni, áfallateymi og lausnarteymi SMT.

Námsráðgjafi vinnur í samstarfi við foreldra eftir því sem við á og foreldrar geta einnig leitað beint til námsráðgjafa.

Námsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu um einkamál nemenda, með þeirri undantekningu sem kveðið er á um í 17. gr. laga um barnavernd.